JALTEST SST Speed Sensor Tester

  • Zařízení JALTEST SST kontroluje stav pasivních i aktivních snímačů rychlosti.
    Umožňuje také simulovat signály z těchto snímačů ke kontrole chování přímo v řídicí jednotce, ke které byly senzory připojeny.
  • V případě závady, nebo poruchy na snímání rychlosti, JALTEST SST rychle detekuje, zda je poškozenou součástí snímač rychlosti,
    nebo je naopak problém v řídicí jednotce, která nezpracovává signál správně.
    Porucha může být následkem elektrického napájení, zkratu nebo otevřeného obvodu.
  • Zařízení JALTEST SST rychle a jednoduše odhalí tyto závady.

Školení

Podívejte se na aktuálně nabízený seznam školení

Domluvte si schůzku

 

Kontakt